BASIC LINE LEĆA ZA KORISNIKE KOMPJUTERA

Access

Progresivne leće

Bifokal leće

Jednojakosne leće

Leća za korisnike kompjutera

BASIC LINE LEĆA ZA KORISNIKE KOMPJUTERA

Access

Idealna leća za korisnike kompjutera.

• ACCESS leća je idealno rješenje za korisnike kompjutera. Ova leća nudi široko vidno polje za blizinu u donjem

dijelu leće prelazno do širokog vidnog polja za srednju daljinu u gornjem dijelu leće. Korisnici dobijaju prostran

i jasan vid za radnu površinu koja obuhvaća prostor od tastature ili materijala koji se čita preko monitora do 3m.

 

• Laka adaptacija, široka vidna polja i blagi prelazi Access leća omogućava korisniku lako i brzo privikavanje.

 

NARUČIVANJE:

Pri naručivanju Access leće OBAVEZNO navesti dioptriju za blizinu kao i tip digresije.

 

• Tip A digresija 0,75 - preporučuje se korisnicima mlađim od 50 godina.

• Tip B digresija 1,25 - preporučuje se korisnicima starijim od 50 godina.

Jasno vidno polje od tastature preko monitora i sve do 3m udaljenosti.

Orange Line

Green Line

Kids Line

Orange Line Jednojakosne

Matrix Mono

Matrix Sport

Elegance / Elegance FS

Biaspheric

Orange Line Office

Operative

Green Line Progressive

Infini

Futura

Green Line Jednojakosne

Panorama

Anglera

 

Green Line Office

Inoffis

Green Line Bifocal

Invisio

Green Line Kids

Mono Focal

Multi Focal

Basic Line Progressive

Pollux

Polaris

Pollux Mineral

Basic LIne Bifocal

Organic Bifocal

Mineral Bifocal

Basic Line Jednojakosne

Monofocals

Lenticular

Orthas

Basic Line Office

Access

© 2014 POL Optic

HOME

LEĆE

TRETMANI

OPTIČARI

KONTAKT