BASIC LINE BIFOKAL LEĆE

Organic Bifocal

Mineral Bifocal

BASIC LINE BIFOKAL LEĆE

Organic Bifokal

Mineral Bifokal

Za korisnike koji još ne koriste progresivna leća

a imaju potrebu za multifokalnim lećama

• ORGANIC Bifocal je jednostavno rješenje za prezbiopne klijente koji ne koriste intermedijalnu zonu.

 

• U zavisnosti od materijala i boje u mogućnosti smo vam ponuditi dvije vrste segmenata:

FT (D28) ravni segment

CT (C28) zakrivljeni segment

 

• Dostupni materijali:

1.50 CR39 - D28 i C28

1.50 Transitions Brown - D28 i C28

1.50 Transitions Grey - D28

1.53 Trivex - D28

1.53 Trivex Transitions Brown i Grey- D28

1.60 High index - D28 i C28

Bifokalne leće sa ravnim i zakrivljnim segmentima.

Tradicionalna mineralna bifokalna leća

• MINERAL Bifocal je jedno od rješenja za prezbiopne klijente koji ne koriste intermedijalnu zonu.

 

• U zavisnosti od materijala i boje u mogućnosti smo vam ponuditi dvije vrste segmenata:

FT (D28) ravni segment

CT (C28) zakrivljeni segment

 

• Dostupan u bijeloj i foto-senzitivnoj varijanti.

Bifokalne leće sa ravnim i zakrivljnim segmentima.

Orange Line Jednojakosne

Matrix Mono

Matrix Sport

Elegance / Elegance FS

Biaspheric

Orange Line Office

Operative

Green Line Progressive

Infini

Futura

Green Line Jednojakosne

Panorama

Anglera

 

Green Line Office

Inoffis

Green Line Bifocal

Invisio

Green Line Kids

Mono Focal

Multi Focal

Basic Line Progressive

Pollux

Polaris

Pollux Mineral

Basic LIne Bifocal

Organic Bifocal

Mineral Bifocal

Basic Line Jednojakosne

Monofocals

Lenticular

Orthas

Basic Line Office

Access

© 2014 POL Optic

HOME

LEĆE

TRETMANI

OPTIČARI

KONTAKT