Jednojakosne leće izrađene od najkvalitetnijih materijala

• Jednojakosna standardna leća izrađena tradicionalnom tehnologijom.

Ova vrsta korektivnih leća namijenjena je ametropnim osobama (hipermetropi, miopi i astigmati).

 

• Leće su izrađene po visokim standardima.

• Dostupna u širokoj paleti materijala

• Mogućnost izrade sa decentracijama

BASIC LINE JEDNOJAKOSNE LEĆE

Jednojakosne

Lenticular / Expert Lenti

Orthas

BASIC LINE JEDNOJAKOSNE LEĆE

Jednojakosne

Lenticular / Expert Lenti

Orthas

Za visoke MINUS dioptrije.

• LENTICULAR leća je namijenjena za visoke minus dioptrije. Aktivni dio vidnog polja je 35mm sa oštrim prelazima prema rubu leće. Standardna lentikularna leća dostupna je u tri tipa. Kod naručivanja obavezno navesti tip željenog lentikulara (tip A, tip B ili tip C).

• EXPERT LENTI leća je namijenjena za visoke minus dioptrije. Aktivni dio vidnog polja je 35mm sa zaobljenim prelazima prema rubu leće. Expert Lenti leća je dostupna u tri tipa. Kod naručivanja obavezno navesti tip željenog lentikulara (tip A, tip B ili tip C).

Za visoke PLUS dioptrije.

• ORTHAS - asferična monofokalna leća koja je namijenjena za visoke plus dioptrije. Aktivni dio vidnog polja je 50mm sa razlivenim prelazima prema rubu leće.

Orange Line Jednojakosne

Matrix Mono

Matrix Sport

Elegance / Elegance FS

Biaspheric

Orange Line Office

Operative

Green Line Progressive

Infini

Futura

Green Line Jednojakosne

Panorama

Anglera

 

Green Line Office

Inoffis

Green Line Bifocal

Invisio

Green Line Kids

Mono Focal

Multi Focal

Basic Line Progressive

Pollux

Polaris

Pollux Mineral

Basic LIne Bifocal

Organic Bifocal

Mineral Bifocal

Basic Line Jednojakosne

Monofocals

Lenticular

Orthas

Basic Line Office

Access

© 2014 POL Optic

HOME

LEĆE

TRETMANI

OPTIČARI

KONTAKT