BASIC LINE PROGRESIVNE LEĆE

Pollux

Polaris

Pollux Mineral

BASIC LINE PROGRESIVNE LEĆE

Pollux

Polaris

Pollux Mineral

Leća dizajnirana za standardne okvire.

• POLLUX je progresivna leća koja se odlikuje Free Form izradom baziranom na konvencionalnim standardima. Potreba za jednostavnim rješenjem za određenu grupu korisnika, podstakla nas je da ponovo pokrenemo liniju najprodavanije progresivne leće.

 

• Nova Pollux progresivna leća je izrađena novom Free Form tehnologijom, ali sa konvencionalnim karakteristikama - mjerna i upotrebna dioptrija su istih dioptrijskih jačina.

 

• Od sada ćete kod ove vrste progresivnih leća moći mjeriti tačno i jednostavno naručene dioptrijske jačine u vidnim poljima za daljinu i blizinu.

Free Form tehnologija bazirana na konvencionalnim standardima

Leća dizajnirana za male okvire.

• POLARIS je progresivna leća specifično dizajnirana za okvire malih „B“ dimenzija.

 

• Nova Polaris progresivna leća odlikuje se izradom u Free Form tehnologiji sa konvencionalnim karakteristikama - mjerna i upotrebna dioptrija su istih dioptrijskih jačina.

 

• Od sada ćete kod ove vrste progresivnih leća moći mjeriti tačno i jednostavno naručene dioptrijske jačine u vidnim poljima za daljinu i blizinu.

Free Form tehnologija bazirana na konvencionalnim standardima

Progresivna leća za korisnike koji preferiraju mineral

• POLLUX Mineral je mineralna progresivna leća konvencionalne izrade.

 

• Asferičnog dizajna

• Dostupno u bijelom i foto (sivo i smeđem) materijalu

• Preporučuje se kao zamjena za organsku leću kada korisnik nije u mogućnosti, zbog prirode posla

  kojim se bavi, koristiti leću organskih materijala (abrazivna dejstva, varenje, visoke temperature itd.)

Mineralna progresivna leća

Orange Line Jednojakosne

Matrix Mono

Matrix Sport

Elegance / Elegance FS

Biaspheric

Orange Line Office

Operative

Green Line Progressive

Infini

Futura

Green Line Jednojakosne

Panorama

Anglera

 

Green Line Office

Inoffis

Green Line 

Invisio

Green Line Kids

Mono Focal

Multi Focal

Basic Line Progressive

Pollux

Polaris

Pollux Mineral

Basic LIne Bifocal

Organic Bifocal

Mineral Bifocal

Basic Line Jednojakosne

Monofocals

Lenticular

Orthas

Basic Line Office

Access

© 2014 POL Optic

HOME

LEĆE

TRETMANI

OPTIČARI

KONTAKT