GREEN LINE JEDNOJAKOSNE LEĆE

Panorama

Anglera

GREEN LINE JEDNOJAKOSNE LEĆE

Panorama

Anglera

Better quality and vision acuity

• PANORAMA je jednojakosni dizajn leće izrađen FreeForm tehnologijom koja nudi superiornu optičku kvalitetu u odnosu na tradicionalnu izradu dioptrijskih leća. Osigurava maksimalne performanse za sve dioptrijske jačine.

 

• Napredak u odnosu na tradicionalni proizvod se ogleda u značajnom povećanju kvalitete i oštrine vida, uklonjena periferna astigmatska djelovanja, leće su estetski ljepše i tanje, pružaju pun komfor i laku adaptaciju na nove naočale. Dostupna iz široke palete materijala.

Maksimalne performanse za sve dioptrijske jačine

- Jednojakosni dizajn leća koji se odlikuje asferično-atoričnom unutrašnjom površinom leće

- Kristalno jasan pogled kroz leću bez deformacije slike na periferiji leće

- Estetski ljepša i tanja leća u odnosu na tradicionalni način izrade

Za aktivne korisnike

• ANGLERA je jednojakosni sport dizajn izrađen digitalnom Free Form tehnologijom, odlikuje se asferično-atoričnom untrašnjom površinom leće. Ovako dizajnirana leća nudi superiorniju optičku kvalitetu u odnosu na dosadašnju tradicionalnu izradu dioptrijskih leća sa većim baznim krivinama.

 

 • Pri izradi Anglera leće koristimo posebnu kalkulaciju za sportski dizajnirane okvire. Moguća je decentracija optičkog centra i do 10mm sa reduciranim prizmatskim djelovanjem.

standardni okviri

STANDARDNA LEĆA

sportski okviri

Za zakrivljene sportski dizajnirane okvire

- Umanjena su periferna astigmatska djelovanja

- Mogućnost izrade iz široke palete materijala

- Leće su estetski ljepše i tanje

Poželjan individualni parametar za Anglera leća.

Više o svim individualnim parametrima >

Orange Line Jednojakosne

Matrix Mono

Matrix Sport

Elegance / Elegance FS

Biaspheric

Orange Line Office

Operative

Green Line Progressive

Infini

Futura

Green Line Jednojakosne

Panorama

Anglera

 

Green Line Office

Inoffis

Green Line Bifocal

Invisio

Green Line Kids

Mono Focal

Multi Focal

Basic Line Progressive

Pollux

Polaris

Pollux Mineral

Basic LIne Bifocal

Organic Bifocal

Mineral Bifocal

Basic Line Jednojakosne

Monofocals

Lenticular

Orthas

Basic Line Office

Access

© 2014 POL Optic

HOME

LEĆE

TRETMANI

OPTIČARI

KONTAKT