ORANGE LINE PROGRESIVNA XD LEĆA

Varia XD

ORANGE LINE PROGRESIVNA XD LEĆA

Varia XD

Najbliže prirodnom vidu kao nikada do sada!

Korištenje progresivnih leća sa udobnošću koju niste mogli zamisliti!

Nova POL progresivna leća VARIA sa Dual Surface tehnologijom (DST)

 

• VARIA je individualna progresivna leća koja će presbiopima omogućiti prirodno fokusiranje na različitim udaljenostima sa neusporedivo širim vidnim poljima.

 

• Za razliku od dosadašnjih progresivnih free form leća koje se zasnivaju na izradi vidnih polja sa unutrašnje strane leća, Dual Surfacing Tehnologija otišla je korak dalje i omogućila nam izradu progresivnih površina kako sa unutrašnje tako i sa vanjske strane leća.

 

• VARIA je prva individualna leća izrađena u POL labaratoriju korištenjem DST tehnologije.

 

• DST tehnologija ogleda se u raspodijeli dioptrijskih jakosti na prednju i zadnju površinu leće. Ovim načinom izrade dobili smo Varia progresivnu leću sa 50% širim vidnim poljima.

 

• VARIA progresivna leća predviđena je za sve presbiope a prije svega za one koji žele više (šira vidna polja bez ograničenja), bolje (naprednija progresivna leća od predhodnih progresiva) i brže (trenutačno privikavanje bez perioda adaptacije)!

• Varia individualna progresivna leća izrađena uz pomoć najmodernije DST tehnologije.

DST tehnologija se zasniva na proračunu i izradi idealnih vanjskih i unutrašnjih površina leća u odnosu na zahtijevane dioptrijske vrijednosti.

 

• Za razliku od ostalih progresivnih leća iz našeg asortimana kojima je vanjska površina sferne geometrije, Varia leće izrađene su sa vanjskom površinom progresivnog rasta bazne zakrivljenosti od vrha ka donjem dijelu leće (npr. u gornjem dijelu bazna zakrivljenost 5.00D, u donjem dijelu 6.50D).

 

• Unutrašnja izrada površine leće se sastoji u preciznom kompenziranom proračunu vidnih polja u odnosu na vanjsku površinu. Spajanjem ove dvije površine dobivamo Varia progresivnu leću sa širokim vidnim poljima i minimalnim astigmatskim djelovanjima na periferijama leća.

VARIA vanjska bazna zakrivljenost

Bazna zakrivljenost za blizinu

Bazna zakrivljenost za daljinu

Prikaz vanjske površine VARIA leće

Najbliže prirodnom vidu kao nikada do sada!

Korištenje progresivnih leća sa udobnošću koju niste mogli zamisliti!

 

- Šira vidna polja do 50% u ovisnosti od dioptrije

- Eliminirana nepotrebna krivljenja slike u svakoj točki leće

- Oštra i jasna slika cijelom površinom leće

- Pri fokusiranju periferni predmeti ostaju prirodnog i jasnog oblika

- Tanje i lakše leće u usporedbi sa prethodnim lećama

 

- VARIA individualna progresivna leća

- Spontano i jednostavno privikavanje

- Dostupne progresivne dužine 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20mm

- Oznake na lećama označavaju progresivnu dužinu (PRL)

Pri naručivanju VARIA leća OBAVEZNO je navesti individualne parametre:

Poželjni individualni parametri za Varia leće.

Više o svim individualnim parametrima >

Prikaz spajanja vanjske i unutrašnje površine VARIA leće

Varia leća sa vanjskom i unutrašnjom dizajniranom površinom

Orange Line Jednojakosne

Matrix Mono

Matrix Sport

Elegance / Elegance FS

Biaspheric

Orange Line Office

Operative

Green Line Progressive

Infini

Futura

Green Line Jednojakosne

Panorama

Anglera

Green Line Office

Inoffis

Green Line Bifocal

Invisio

Green Line Kids

Mono Focal

Multi Focal

Basic Line Progressive

Pollux

Polaris

Pollux Mineral

Basic LIne Bifocal

Organic Bifocal

Mineral Bifocal

Basic Line Jednojakosne

Monofocals

Lenticular

Orthas

Basic Line Office

Access

© 2014 POL Optic

HOME

LEĆE

TRETMANI

OPTIČARI

KONTAKT